Agility

  • av

En av de kanske allra vanligaste hundsporterna att tävla och träna i är agility. Det här är en slags hinderbana som hunden och dess förare ska ta sig igenom på så kort tid som möjligt och med så få fel som möjligt. Men hur går det till att tävla och hur ser hindren ut?

En dag på agilitybanan

När man tävlar i agility tävlar man i olika klasser beroende på hur pass stor hunden är och hur pass mycket erfarenhet den har. De små och erfarna hundarna tävlar mot varandra, på samma sätt som större nybörjarhundar tävlar i sin klass. En dag på agilitybanan kan ofta bli lång. Till en början ska man gå banan, efter det ska man vänta på att klassen börjar. Först efter att alla hundar i klassen har hoppat banan kommer det att bli en prisutdelning. Om man ska tävla i flera klasser kan det ta många timmar innan man kommer hem. Många tävlande har därför med sig partytält eller liknande för att kunna fly undan sol, regn och för att kunna vara lite för sig själva.

Olika hinder

En agilitybana kan innehålla flera olika hinder. Det finns oftast ett par hopphinder som hunden ska ta sig över utan att riva. Det finns också tunnlar som hunden ska springa igenom, ett däck att hoppa genom och olika typer av balanshinder. Det finns i flera klasser också en gungbräda som hunden ska gå upp på, vänta tills den vippar ner och sedan springa vidare.

Kan man bli utesluten?

I agility kan man bli utesluten om hunden lämnar banan, om den hoppar fel hinder eller om det är så att den kissar eller bajsar på eller i ett hinder.